Vad kostar det att bygga hus?

Den vanligaste frågan vi får från våra kunder är “vad kostar det att bygga hus?” Är det bättre att köpa ett befintligt hus eller att bygga ett eget med er? Vilka är fördelarna med ett stenhus? För att kunna utvärdera vad som passar dig bäst är det viktigt att förstå vilka kostnader du kan förvänta dig och du får en helhetsbild av den totala budgeten. Kika under Husmodeller eller bygg ditt hus i vår Planlösare så får du en prisindikation direkt inklusive totalentreprenad.

Faktorer som påverkar kostnad när du ska bygga hus

När du bygger hus med AChoice så väljer du automatiskt ett högkvalitativt nyckelfärdigt hus med totalentreprenad. Det innebär att vi är med dig från idé till inflyttning. Läs mer om totalentreprenad här.

Vi vet att alla människor är unika med olika behov och önskemål. Därför har vi inte färdiga typhus utan erbjuder dig valfrihet i varje kvadratmeter. Förutom vår inbyggda kvalitet i konstruktionen har vi noga tänkt igenom detaljerna och rustat huset med material från ledande leverantörer. I Allmänna leveransvillkor beskriver vi ett AChoice stenhus original.

Faktorer som påverkar kostnaden av ditt hus är dina önskemål om husets utformning, dina tillval (utöver original), kostnader kopplade till din tomt, byggherrekostnader samt administration. Här reder vi ut de olika delarna.

Kontakta oss för budgetmall

Detta ingår när du bygger hus med AChoice

Huset

 • En personlig kontakt från idé till inflyttning
 • Arkitekt som omvandlar dina husdrömmar i konkreta ritningar
 • Ett fast pris
 • Entreprenadkontrakt enligt ABS 18
 • Allmänna leveransvillkor
 • Projektering
 • Specifik Leveransbeskrivning & Materialval för ditt hus
 • Färdigställandeförsäkring
 • Allriskförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Bygglovshandlingar (A-ritning, situationsplan, konstruktionsritning, ventilationsritning, VS-ritning, uttags- och belysningsritning och energiberäkning)
 • Huspärm med skötselinstruktioner

Byggnation av huset

 • I totalentreprenad ingår byggnation av ett nyckelfärdigt hus.
 • Valfrihet i varje kvadratmeter
 • Hus rustat med material från ledande leverantörer
 • Husen uppfyller Boverkets krav på energiprestanda, Nära nollenergihus (BBR29)
 • Projektledning och samordning av hantverkare
 • Gedigen konstruktion och välbeprövade byggmetoder
 • Schakt och utvändiga VA-arbeten 8 m från husliv
 • Förläggning av dagvatten- och dräneringsrör från huvudbyggnad med anslutning till kommunens dagvattenledning inom tomtgränsen
 • Förläggning av tre (3) stycken skyddsrör om 50 mm (el, tele och ett extra rör) upp till 8 meter från husliv.
 • Två (2) stycken rör förläggs mellan fasadmätarskåp och elleverantörens anslutningspunkt och ett rör (1) till anslutningspunkt för tele
 • Återfyllnad 3 m runt byggnad
 • Utsättning
 • Intyg på entreprenaden
 • Från första spadtag tar det ca 33-44 veckor till inflyttning. Det varierar beroende på husets storlek.

Övriga byggherrekostnader

Tomt och anslutningar

Tomtvalet är viktigt och det finns praktiska och ekonomiska faktorer att ta i beaktande. Innan du tar ett definitivt beslut är det bra om du har kollat med kommunen som upprättat detaljplanen om vad som får lov att byggas. Hur ser markförhållandet ut? Finns det servitut på tomten som får nyttjas av andra? Är tomten pantsatt? Kontrollera med Lantmäteriet om uppgifter och fastighetsbevis. Nedan listar vi kostnader som inte ingår och kan tillkomma i samband med tomten.

 • Köpeskilling och lagfartskostnad
 • Geoteknisk undersökning och ev grundarbeten
 • Mark- och rivningsarbeten före byggstart
 • Se till att vägen är farbar och framkomlig ända fram till byggarbetsplatsen
 • Bortforsling av schaktmassor
 • Finplanering tomt (återfyllning 3 m utanför hus ingår)
 • Kostnad för stenkista
 • Anslutningar av el, vatten, VVS och ev fiber
 • Avstyckning

För att vi ska kunna bygga ditt drömhus krävs att tomten är byggklar. Tänk på att vara ute i god tid före byggstart. Det kan ibland ta flera månader innan allt hinner bli klart. Läs mer här om vad vi menar med byggklar tomt.

Administrativa kostnader

Du som byggherre ansvarar för en del övriga administrativa kostnader.

 

 • Bygglovsavgifter (vi tar fram alla handlingar)
 • Nybyggnadskarta som du beställer den från kommunen
 • Egen hemförsäkring
 • Kontrollansvarig
 • Byggel och byggvatten – El och vatten som förbrukas under byggtid
 • Besiktningsman vid slutbesiktning

Tillval

Om du vill personifiera ditt drömhus interiört och exteriört utöver utgångsstandard, eller vill bygga till en carport. Tänk på att även ha en extra buffert för finplanering av din trädgård.

Lånelöfte

Ta kontakt med din bank i ett tidigt skede för att få ett lånelöfte. När vi vet vad det får kosta att bygga ditt hus är det enklare att tillsammans skapa de bästa lösningarna som ryms inom din budget.

Inspiration husmodeller

Redo att förverkliga
dina drömmar?