Beprövade byggmetoder med inbyggd kvalitet

När du bygger hus med AChoice så får du ett äkta stenhus byggt med beprövade byggmetoder. En gedigen murad stomme av närproducerade block i lättklinker från Finja Betong, som förenar bärighet och extremt effektiv isolering. Genom att använda kvalitetsmaterial skapar vi energieffektiva och hållbara hem som står stadigt i generationer. Alla våra hus håller Boverkets krav på nära-nollenergibyggnad. Så här bygger vi våra stenhus:

Gjuten välisolerad platta på mark är en självklarhet

Våra hus har alltid en gjuten armerad betongplatta på mark med ingjuten golvvärme. En del vill kompromissa med priset men vi har valt bort lösningar som t.ex. krypgrund för de ökade risker som det med tiden kan innebära för dig som kund.

Golvvärme

Husen har vattenburen golvvärme. I varje rum finns det termostat monterad på väggen. Med undantag för mindre utrymmen såsom klädkammare, mindre WC, korridor, entré etc.

Ventilation

Frånluftsvärmepump ingår som ansluts så att all frånluft, förutom köksfläkt, passerar förångaren i värmepumpen. Tilluft fås genom luftintag via spaltventiler i fönster eller ventiler i fasaden.

Murade välisolerade ytterväggar

Ytterväggen muras sten för sten med välisolerade lättklinkerblock på 350 mm, Finja Exakblock. Materialet är oorganiskt med hög lufttäthet och ett U-värde på 0,16. U-värdet talar om hur bra en byggnadsdel isolerar. Oorganiskt material påverkas inte av fukt och angrips inte av insekter. Hus med lika bra U-värde har ofta tjockare yttervägg som medför mindre boyta på samma byggyta.

Hus byggda med t ex lättbetong har något sämre U-värde och behöver kompletteras med ett annat värme- och ventilationssystem än frånluftsvärmepump för att uppnå likvärdigt resultat.

I vår konstruktion finns det inget material som åldras t.ex. plastfolier i ytterväggar, vars åldring måste beaktas så att ytterväggen med tiden inte ger fukt-och hälsoproblem. Rekommendationen i sådana fall är att husägaren måste byta ut plastfolien inne i väggen.

Gedigen putsad fasad

Utvändigt putsas husen med en armerad tjockputs.  Ofta erbjuds tunnputs som standard på andra byggmaterial. Tjockputsen har en slätskurad (brädriven) yta på drygt 10-12 mm som liksom tegel håller i många decennier utan behov av reparation. Putsen målas med en slätfärg av silikat- eller silikonhartstyp. Hus med tunnputs eller fasadmaterial av trä behöver mer underhål och även bytas ut med tiden.

Rejält putsade innerväggar

Ytterväggarnas insida putsas med 5 mm gipsputs med slätskurad (brädriven) yta i valfri standardkulör enligt Finjas sortiment. Gäller även smygar kring fönster och dörröppningar.

Högisolerande innerväggar

Innerväggarna är uppbyggda med gips och OSB skivor på båda sidor om en träregel som har en (ljud) isolering i mellanrummet. Detta ger en mycket bättre ljudisolerande förmåga än en billigare lösning med bara ett lager på varje sida om träregeln eller utan mellanliggande isolering. Du har även möjlighet att välja murade innerväggar, båda alternativen har högre ljudisolerande förmåga än lättbetong.

Bjälklaget mellan våningsplanen

Vår konstruktion har ett fribärande bjälklag som gör att det oftast inte finns något behov av bärande innerväggar. Det bidrar till större frihet i planlösningen. Mellanbjälklaget är ett limträbjälklag men du har möjlighet att välja till ett betongbjälklag med mindre tjocklek.

Yttertak

Valbart material i yttertak med en uppbyggnad utan att ha prutat på värmeisoleringen. Taket utförs i olika lutningar såsom 3°, 8°, 27° och 45°. Samtliga taklutningar tillåter beläggning med takpapp. För betongtakpannor krävs en taklutning på 27° eller 45°. För plåt krävs en taklutning på 8°, 27° och 45°.

Takfot

Takfot utförs med antingen 500 mm utsprång från utsida fasad eller med ett minimalt takutsprång. Vid takfot med 500 mm utsprång utförs utsprånget med synliga takåsar. Undersidan kan målas med valfri standardkulör.

Träpartier

Eventuella träpartier i gavlar och garage utförs med hög säkerhet mot fukt och mögel. Vi informerar då om eventuella fuktrisker på grund av åldrande plastfolie.

Generös takhöjd som bonus

I våra hus får du en generös takhöjd på 2,7 m som ger dig en skön känsla av ljus, rymd och frihet till skillnad från 2,4 m som är vanligt förekommande standard. Detta kan ibland helt ersätta behovet av ett ryggåstak.

Kända varumärken och leverantörer

Vi använder material och inredning av kända leverantörer och lokala byggare.

Det ska kännas tryggt att bygga hus med oss, därför använder vi oss enbart av beprövade byggmetoder och hoppar inte på nya oprövade material, konstruktioner eller installationer.

Beprövade byggmetoder AChoice stenhus

Vår byggkonstruktion i detalj

 

 1. Dräneringsrör
 2. Dränerande lager med 150 mm makadam
 3. L kantelement B600 x H400 mm
 4. Cellplastisolering 300 mm
 5. Gjuten grundplatta med armering och golvvärme
 6. Glidskiktsplåt
 7. Glidskiktsgummi
 8. Murbruk Exakt
 9. Finja isolerblock Exakt 350 mm. Väggen är oorganisk med ett U-värde på 0,16w/m2K
 10. Finja nätarmerad tjockputs med slätskurad (brädriven) yta, drygt 10 mm. Målas med slätfärg av silikat- eller silikonhartstyp i en valfri standardkulör från Finja
 11. Finja gipsputs ca 5 mm slätskurad (brädriven) i valfri standardfärg enligt Finjas sortiment
 12. Finja armerad finbetong
 13. Finja isolering för U-block
 14. Syll med syllpapp mellan betong och trä
 15. Åldersbeständig plastfolie
 16. Undertak gips
 17. Glespanel
 18. Lättklinkerblock
 19. Lösull
 20. Luftspalt
 21. Vindavledare
 22. Klädselbräda/takfotsbräda
 23. Hängränna, rännkrok, fågelband, takfotsplåt
 24. Råspont, underlagstäckning av papp, ströläkt och bärläkt
 25. Betongtakpannor (plåt eller takpapp går också att välja)