Stenhus med säker fasad

Ett stenhus från AChoice muras sten för sten med beprövade metoder och är en långsiktigt hållbar ytterväggslösning som står stadigt i generationer. Eftersom materialet är oorganiskt bryts det inte ner av naturen och drar heller inte till sig fukt eller mögel och kan inte skadas av röta.

Stenhusens ytterväggar muras med välisolerade oorganiska Finja Betong´s Exaktblock (lättklinkerblock) på 350 mm och putsas med en armerad tjockputs om 10–12 mm som sedan målas med en slätfärg av silikat- eller silikonhartstyp. Även ytterväggarnas insida putsas med ett premiumputs invändigt. Se vår byggkonstruktion här

AChoice stenhus muras och putsas på plats enligt välbeprövade byggmästarprinciper

Våra kunder garanteras ett fackmannamässigt utförande av utbildad och certifierad fasadentreprenör kopplad till byggsystem som tillverkaren Finja Betong har tagit fram och som godkänts enligt Boverkets krav.

Byggföretagen som ingår i AChoice nätverk, och som uppför våra kunders hus på totalentreprenad, säkerställer att ansvarig murare och putsare har rätt yrkesbevis, kompetens och mångårig yrkeserfarenhet. De utbildas av Finja Betong på deras mur- och putssystem och kan lämna referenser. Läs om alla fördelar att bygga ett stenhus

Vad innebär ”Säker Fasad” för putsade trähus?

I Sverige uppstod stora problem på putsade trähus och andra byggnader med ytterväggar av trä uppförda med så kallade enstegstätade fasader. Traditionellt ska putsning på ett trähus utföras med en luft- och dräneringsspalt bakom. Under många år utfördes putsning direkt på isolering (vanligtvis EPS som sitter på gipsskivor monterade på en träregelstomme) utan vare sig luft- eller dräneringsspalt. Med påföljd att fukt har stängts in och bidragit till stora fukt- och mögelskador på husen.

Det är bland annat det som inträffade när puts anslutits felaktigt till plåtar som fönsterbleck eller där man gjort håltagningar i fasaden för infästning av solskydd, lampor, balkonganslutningar etc. Fukt har tagit sig in i stomkonstruktionen och eftersom trä är organiskt och ruttnar när det utsätts för fukt så medför det betydande skador.

”Säker Fasad” är ett kvalitetsmärke, en klassning av fasadputssystem, som togs fram av branschföreningen Mur & Putsföretagen (tidigare Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening) med försäkringsbolaget Gar-Bo och branschens ledade leverantörer av fasadsystem. Kvalitetsmärket är ett stöd till fastighetsägare och byggherrar för att de ska kunna ta trygga beslut vid val av fasadsystem för putsade trähus och andra byggnader med ytterväggar av trä. En säker fasad ska vara dränerande och ha en kapillärbrytande förmåga. Om fukt skulle kunna tränga in i fasaden så ska den också kunna ta sig ut och inte ta sig vidare in i stomkonstruktionen av trä. Du kan läsa mer här.

Med ”Säker Fasad” avses putssystem som i första hand ska förhindra fukt att tränga in i det organiska material som finns i trä och träbaserade material. Eftersom AChoice byggsystem är av sten som är ett oorganiskt material så elimineras risken.

Detaljbild på en fasad

Inspiration

Categories

Blått rum

Tips att tänka på när du ska välja inomhusfärg. Beroende på om en yta är blank eller matt så återges färger på olika sätt. Blanka färger …

Slutbesiktning

Innan du kan flytta in i ditt nybyggda hus utförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Såhär går det till.

En säker fasad

Ett stenhus från AChoice muras på plats med beprövade metoder och en långsiktigt hållbar ytterväggslösning.

Landskap

För att kunna bygga ett hus på en tomt krävs att den är byggklar. Här kan du läsa vad det innebär och vad du ska tänka på

Hållbara parets hus

Denna trädgårdsinspiration passar dig som vill bo i ett litet hus omgivet av vackra och gärna ätbara växter.

solstudie

Har du koll på hur solen och skuggor rör sig på din tomt? Så gör du en solstudie för att maximera husets planlösning och placering på tomten.

Bygg online - PLANLÖSAREN

Boka möte

Maila oss

Kontakta oss