Stenhus med säker fasad

Ett stenhus från AChoice muras sten för sten med beprövade metoder och är en långsiktigt hållbar ytterväggslösning som står stadigt i generationer. Eftersom materialet är oorganiskt bryts det inte ner av naturen och drar heller inte till sig fukt eller mögel och kan inte skadas av röta.

Stenhusens ytterväggar muras med välisolerade oorganiska Finja Betong´s Exaktblock (lättklinkerblock) på 350 mm och putsas med en armerad tjockputs om 10–12 mm som sedan målas med en slätfärg av silikat- eller silikonhartstyp. Även ytterväggarnas insida putsas med ett premiumputs invändigt. Se vår byggkonstruktion här

AChoice stenhus muras och putsas på plats enligt välbeprövade byggmästarprinciper

Våra kunder garanteras ett fackmannamässigt utförande av utbildad och certifierad fasadentreprenör kopplad till byggsystem som tillverkaren Finja Betong har tagit fram och som godkänts enligt Boverkets krav.

Byggföretagen som ingår i AChoice nätverk, och som uppför våra kunders hus på totalentreprenad, säkerställer att ansvarig murare och putsare har rätt yrkesbevis, kompetens och mångårig yrkeserfarenhet. De utbildas av Finja Betong på deras mur- och putssystem och kan lämna referenser. Läs om alla fördelar att bygga ett stenhus

Vad innebär ”Säker Fasad” för putsade trähus?

I Sverige uppstod stora problem på putsade trähus och andra byggnader med ytterväggar av trä uppförda med så kallade enstegstätade fasader. Traditionellt ska putsning på ett trähus utföras med en luft- och dräneringsspalt bakom. Under många år utfördes putsning direkt på isolering (vanligtvis EPS som sitter på gipsskivor monterade på en träregelstomme) utan vare sig luft- eller dräneringsspalt. Med påföljd att fukt har stängts in och bidragit till stora fukt- och mögelskador på husen.

Det är bland annat det som inträffade när puts anslutits felaktigt till plåtar som fönsterbleck eller där man gjort håltagningar i fasaden för infästning av solskydd, lampor, balkonganslutningar etc. Fukt har tagit sig in i stomkonstruktionen och eftersom trä är organiskt och ruttnar när det utsätts för fukt så medför det betydande skador.

”Säker Fasad” är ett kvalitetsmärke, en klassning av fasadputssystem, som togs fram av branschföreningen Mur & Putsföretagen (tidigare Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening) med försäkringsbolaget Gar-Bo och branschens ledade leverantörer av fasadsystem. Kvalitetsmärket är ett stöd till fastighetsägare och byggherrar för att de ska kunna ta trygga beslut vid val av fasadsystem för putsade trähus och andra byggnader med ytterväggar av trä. En säker fasad ska vara dränerande och ha en kapillärbrytande förmåga. Om fukt skulle kunna tränga in i fasaden så ska den också kunna ta sig ut och inte ta sig vidare in i stomkonstruktionen av trä. Du kan läsa mer här.

Med ”Säker Fasad” avses putssystem som i första hand ska förhindra fukt att tränga in i det organiska material som finns i trä och träbaserade material. Eftersom AChoice byggsystem är av sten som är ett oorganiskt material så elimineras risken.

Detaljbild på en fasad

Inspriation

Categories

Enplanshus platt tak

Redan vid Bodils och Lars första möte med AChoices arkitekt Johannes åkte pärmen fram.

Gult vinkelhus - AChoice stenhus

Åsa och Viktor har planerat sitt hus noga för att få en praktisk vardag att fungera för hela familjen.

Arkitektritade hus AChoice stenhus

Uppfyller inte det nuvarande boendet längre dina krav? Arkitekten skräddarsyr ditt hus precis som du vill ha det.

Altan

Ett stenhus från AChoice muras på plats med beprövade metoder och en långsiktigt hållbar ytterväggslösning.

Hus med olika färger

Ett stenhus från AChoice muras på plats med beprövade metoder och en långsiktigt hållbar ytterväggslösning.

Skärpta energikrav i BBR 29

Ett stenhus från AChoice muras på plats med beprövade metoder och en långsiktigt hållbar ytterväggslösning.