Totalentreprenad – Det bekvämaste och tryggaste sättet att bygga hus

När du bygger hus är det du som är byggherre. Vi vill att du ska känna dig trygg när du bygger hus med oss. Därför erbjuder vi också bara totalentreprenad. Det är en såväl bekväm som obekymrad form av entreprenad för dig som vill ha en bekymmersfri husbyggarresa.

Den entreprenadform du väljer avgör hur ansvarsområden är fördelade inom ditt husprojekt. När du väljer totalentreprenad så tecknar du enbart ett kontrakt och du har en avtalspart. I en totalentreprenad har entreprenören helhetsansvar för projektet gentemot sin beställare, medan konstruktörer och underentreprenörer har totalentreprenören som sin beställare och ansvarar därför gentemot denne. Det innebär att totalentreprenören övertar byggherreansvaret och du slipper därmed att ta ansvar för arbetsmiljön, projekteringen, samordningen av hantverkare, leveranserna, monteringen, garantier m.m. Om till exempel golvläggaren inte skulle dyka upp och målaren inte kan sätta igång sitt arbete så tar totalentreprenören hand om logistiken och kostnaderna. Som ett resultat av detta behöver du inte jaga olika byggare och du slipper merkostnader.

Vem har arbetsmiljöansvar?

Det många inte känner till är att byggherren ansvarar för att arbetet bedrivs på ett säkert sätt och ansvarar för brister i arbetsmiljön. Den arbetsmiljöansvarige ska vara insatt i alla regler som gäller på en byggarbetsplats. Om en olycka skulle inträffa och dessa regler inte följs kan det medföra obehagliga konsekvenser. Vid totalentreprenad övergår byggherreansvaret från dig till totalentreprenören.

Vi tecknar totalentreprenad kontrakt enligt ABS18

När du har bestämt dig för att bygga ditt hus är det dags att teckna ett totalentreprenadkontrakt. Kontraktet tecknas mellan dig som byggherre och den av oss noga utvalda entreprenören som ska utföra arbetet. I kontraktet regleras åtagandet som ska utföras på en bestämd plats och bestämd tid till dig som beställare. Kontraktet som du tecknar görs enligt ett standardavtal som heter ABS 18 och är framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, Gar-Bo Försäkring AB samt Trä och Möbelföretagen. ABS 18 står för Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader.  Syftet med detta är att ge dig som privatperson ett starkare skydd. I ABS 18 gäller alltid konsumenttjänstlagen.

Hos oss får du en personlig kontaktperson och rådgivare som håller dig i handen hela vägen.

Vad är en delad entreprenad till skillnad mot totalentreprenad

När du däremot väljer en husleverantör som erbjuder delad entreprenad innebär det att du tecknar kontrakt med flera entreprenörer såsom en grundentreprenör som bygger plattan, en el-entreprenör, en VVS-entreprenör, kakelsättare, murare m.fl. I en delad entreprenad är det du som byggherre som ansvarar för projekteringen. Det innebär du exempelvis ansvarar för att ta fram bygghandlingar, ritningar samt att du tar ansvar för arbetsmiljön.

Varför välja totalentreprenad?

Enkelt förklarat. Du bestämmer hur ditt hus ska se ut och vi tar hand om resten. Det enda du behöver ordna är en byggklar tomt.  Sedan kan du luta dig lugnt tillbaka och betrakta hur ditt hus växer fram. Vi är med dig hela vägen från idé till ett inflyttningsklart hus. Samtidigt som vi tar ett helhetsansvar, juridiskt och praktiskt, i byggnationen av ditt hus.

AChoice totalentreprenad

Vem är byggherre?

Enligt Plan- och bygglagen så är byggherren den som: ”för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten”. Byggherrens ansvar är definierat i lagen och gäller hela byggverksamheten. När du bygger hus är det du som är byggherren och ansvarar bland annat för att bygget följer alla föreskrifter och lagar, att tillstånd finns och följs, samt att byggprocessen kvalitetssäkras.

Redo att förverkliga
dina husdrömmar?