MÖTET MED ARKITEKTEN

 

Inför ditt möte med vår arkitekt

Nu har ni byggt ert drömhus på vår hemsida och gjort val av tak och fönstersättningar. Ta gärna med exempel på hus som ni gillar och annat som inspirerar er till mötet. Sammanställ en lista på de justeringar ni vill få till på det hemsidekonfigurerade huset. Medtag även tomtkarta och detaljplan som visar vilka bestämmelser som finns för den aktuella tomten.

 

Mötet med vår arkitekt

Under 1 timme går vi igenom den aktuella tomten, ert konfigurerade hus, de justeringar som önskas, samt annan input som påverkar planlösning och fasader. Vi går även igenom detaljplanen för att få klarhet i vilka regler och bestämmelser som kan påverka utformningen och placeringen av huset. Vi kan även titta på eventuella komplementbyggnader som ska få plats på tomten (Dock ingår detta ej i offerten från Achoice).

 

 

Arkitektarbetet

Arkitektarbetet i detta första steg handlar om att skapa en planlösning och fasad. Arkitekten justerar det konfigurerade huset och tar fram följande handlingar:

  • skalenliga ritningar på planlösningen
  • fyra fasader
  • en översiktlig situationsplan som visar var på tomten huset kan placeras.
  • Achoice tar fram en offert på komplett underlag för bygglov och projektets genomförande.

Planlösning och fasadritningar utförs i skala 1:100. Situationsplan utförs i skala 1:200 eller 1:400.

 

Följande ingår inte i det här steget

  • Arkitektarbetet sker utifrån ett konfigurerat hus. Att utföra arkitektritningar utifrån egna handritade skisser ingår ej.
  • Förslagsritningarna som tas fram är ej färdiga bygglovsritningar. De är dock ett bra underlag för att ta fram kompletta bygglovshandlingar. 
  • Det ingår ingen revidering av ritningarna i detta steg.
  • Arkitekten går ej igenom materialval och tillval i interiören eller färgsättning.
  • Köksritningen på planlösningen är principiell. Detaljutformning av kök med val av material, lådor och hyllor sker i senare steg.

 

Nästa steg

Innan avtalsskrivning får du detaljerat underlag om material och konstruktion för ditt hus. Du får också en genomgång av boendekostnad och dina egna tillkommande byggherrekostnader, såsom bygglov, besiktning, kommunala anslutningsavgifter (el, VA, etc …)

Efter att avtal sedan har skrivits påbörjas projektet och ytterligare detaljutformningar och materialval kan göras.