Policy och cookies

Sekretesspolicy

AChoice AB arbetar aktivt för att säkerställa att din integritet skyddas när du använder våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Håll dig gärna uppdaterad om eventuella ändringar i denna integritetspolicy genom att regelbundet besöka vår hemsida.

Denna policy gäller endast AChoice ABs kunder och användare av våra onlinetjänster.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, AChoice AB (”AChoice AB ”), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med EU General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du registrerar dig, kontaktar vår arkitekt eller deltar i tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation och om du har tomt- och lånelöfte. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

När du registrerat dig som användare använder vi dina uppgifter för att:

  • besvara dina frågor och informera om nya och ändrade tjänster
  • kontakta dig vid problem med vår tjänst
  • förhindra bedrägeri och felaktig användning av våra tjänster
  • skicka information i form av nyhetsbrev och inbjudningar
  • skicka undersökningar som ger dig möjlighet att påverka vårt utbud och våra tjänster

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra lagliga skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till AChoice ABs kundtjänst, Box 73, 236 22 Höllviken, Sverige, eller mejla till info@achoice.se

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför AChoice AB. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. till våra samarbetspartners i syfte att administrera och underlätta ditt husköp, såsom arkitekter, byggfirmor samt mediebyråer för distribution av nyhetsbrev.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framsteg och utveckling av säkerhetssystem för e-handel.

 

Personuppgiftsansvarig

AChoice AB
Box 73
236 22 Höllviken
Sverige

Telefon: 010-188 39 99
E-post: info@achoice.se

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556863-2433
Auktoriserad representant: Ronny Andersson
Momsregisteringsnummer: VAT/ORG NR SE 5568632433

2017-10-24

Cookies

Vi vill informera dig om att vi använder s.k. cookies på denna webbplats. En cookie är en textfil som lagras i din dator. Den här webbplatsen sätter tillfälliga webbkakor (cookies) när du använder vissa tjänster. Dessa kakor behövs för att tjänsterna ska fungera. När du stänger ner webbläsaren kommer all information att raderas.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar.

Mer information

Besök gärna Post- och telestyrelsens webbplats för mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation.