Altan

Det finns en hel del trallmaterial på marknaden. Vilka är lämpliga och vad ska man tänka på?

Hus med olika färger

Att välja husfärg till sitt putsade hus är inte helt lätt. Färgvalet gör skillnad på hur huset upplevs i sin helhet.

Dagsljus inohus

Ett stenhus från AChoice muras på plats med beprövade metoder och en långsiktigt hållbar ytterväggslösning.

solstudie

Har du koll på hur solen och skuggor rör sig på din tomt? Så gör du en solstudie för att maximera husets planlösning och placering på tomten.

Landskap

För att kunna bygga ett hus på en tomt krävs att den är byggklar. Här kan du läsa vad det innebär och vad du ska tänka på

En säker fasad

Ett stenhus från AChoice muras på plats med beprövade metoder och en långsiktigt hållbar ytterväggslösning.