Begrepp att känna till när du ska bygga hus

Begrepp att känna till när du ska bygga hus

Har du svårt att navigera mellan alla begrepp och byggtermer när du är i färd med att bygga hus? Vad betyder de egentligen? Vi förklarar. Vad är ABS18? ABS betyder allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. ABS 18 är ett kontrakt som ger dig som privatperson ett...
Slutbesiktning av ditt nya hus

Slutbesiktning av ditt nya hus

Vad är slutbesiktning Innan du kan flytta in utförs en slutbesiktning för att kontrollera att huset har uppförts enligt entreprenadkontraktet (ABS18). Slutbesiktningen utförs av en opartisk besiktningsman som är godkänd av SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund)....