Traditionell

De älskade villorna från tiden runt sekelskiftet har inspirerat dessa hus, som smälter in i de flesta områden i vårt land. Exteriört utstrålar de en romantisk, varm och välkomnande känsla, men på insidan slås man av att detta är ett nutidshem. De generösa altandörrarna ger starkare kontakt med trädgården än den typiska gamla sekelskiftesvillan, och planlösningen är öppen, fri och anpassad till den moderna människans krav på funktion och smidighet. Fönstersättningen och utformningen är traditionell, och passar väl med ärvda möbler, loppisfynd och minnen från förr. I dessa hus kan du få det bästa av både det gamla och av det nya.

Självklart är även våra traditionella hus murade, och du får modern komfort och standard.

Som med alla Achoice-hus är variationerna oändliga.

Traditionell 1

4 sovrum / 108,8 kvm

Läs mer om Traditionell 1

Börja bygga med Traditionell 1

Traditionell 2

3 sovrum / 115,3 kvm

Läs mer om Traditionell 2

Börja bygga med Traditionell 2

Traditionell 3

4 sovrum / 209,3 kvm

Läs mer om Traditionell 3

Börja bygga med Traditionell 3