VAD INGÅR I MÖTET MED ARKITEKTEN?

 

Achoice har bjudit in dig som husköpare till ritbordet online. Din planlösning har tagit form på skärmen – på dina villkor. Du har träffat oss för att du vill ta din planritning vidare, och i ett personligt möte har du fått möjlighet att ställa frågor som uppstått. Bra! Då är det dags att boka in ett kostnadsfritt möte med arkitekten – en service som ingår när du bygger stenhus med Achoice.

 

Kom väl förberedd, så utnyttjar du tiden bäst!

  • Sammanställ en lista på de justeringar du vill göra i din planlösning
  • Om du vill, ta med bilder på hus du gillar eller annat som inspirerar dig
  • Glöm inte tomtkarta och detaljplan som visar vilka bestämmelser som finns för din tomt

 

Så här går mötet med arkitekten till

När du träffar arkitekten går ni igenom den aktuella tomten, din egenritade planlösning, de justeringar du eventuellt önskar, samt annan input som påverkar planlösningen och husets utseende exteriört. Ni går även igenom detaljplanen för att få klarhet i vilka regler och bestämmelser som kan påverka utformningen och placeringen av huset. Ni kan planera för eventuella byggnader som ska få plats på tomten i ett senare skede (i en kompletterande offert).

Innan du går får du även en broschyr för de val du kan göra interiört, eftersom dessa val inte kommer att beröras i arkitektmötet.

 

Detta gör arkitekten efter mötet

Efter mötet omvandlar arkitekten tankar och idéer ni utbytt till konkreta förslag och ritningar. Arkitektarbetet i detta första steg handlar om att skapa en planlösning och exteriör. Drömhuset du ritat online justeras efter dina önskemål och följande handlingar tas fram:

  • Skalenliga ritningar på planlösningen (i skala 1:100)
  • Fasadritningar med fyra fasader där du även ser taket (i skala 1:100)
  • En situationsplan som visar var på tomten huset kan placeras (i skala 1:200 eller 1:400)
  • En offert på komplett underlag för bygglov och projektets genomförande

 

Vad händer sedan?

När vi är överens tecknar vi avtal (enligt Konsumentverkets avtal ABS18) och du får detaljerade underlag om material och konstruktion för ditt hus. Vi överlämnar fullständiga bygglovshandlingar, bygghandlingar och annan dokumentation som behövs för att färdigställa ditt drömhus i en totalentreprenad. Du får också en genomgång av din boendekostnad och de byggherrekostnader som tillkommer, såsom bygglovsansökan, besiktning och kommunala anslutningsavgifter. Projektet påbörjas och ytterligare detaljutformningar och materialval kan göras.

 

Vill du läsa mer om byggrocessen?