ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT BYGGA STENHUS

 

Att bygga ett stenhus rustat för vårt svenska klimat är en av de bästa investeringar du kan göra på sikt. Ett stenhus är inte bara vackert att se på, det är ett hållbart hem som kräver minimalt med underhåll och står stabilt i generationer.

Här har vi samlat viktig information för dig som funderar på att bygga ett nyckelfärdigt stenhus. Vilka fördelar som finns och vad du behöver vara uppmärksam på. Vi börjar med att reda ut begreppen.

 

Vad är ett äkta svenskt stenhus?

Söker du online kan du få många olika beskrivningar av vad ett stenhus är. Frågar du någon som jobbar inom byggbranschen här i Sverige är definitionen busenkel. Stenhus är hus byggda av sten och inget annat.

 

Definitionen av stenhus

Det som bär konstruktionen och skapar stabilitet – husets ytterväggar och grund – ska vara murade eller gjutna i ett oorganiskt material, dvs ett material som inte kan ruttna eller mögla. Exempel på sådana material är lättklinkerblock, lättbetong, betong eller tegel. Husets ytterväggar och grund avgör:

 

 • bärighet
 • energieffektivitet
 • brandsäkerhet
 • ljudisolering
 • behovet av underhåll

 

Vill du skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart och friskt hus som står länge och är rustat för vårt svenska klimat är ett äkta stenhus ett oöverträffat val.

 

Vad gäller för ytterväggarna?

När man bygger ett stenhus används stenmaterial på insidan och ofta också på utsidan av ytterväggarna i form av puts eller fasadtegel. På insidan skapas en unik värmelagringsförmåga och på utsidan ger det mycket goda vädermotståndet låga underhållskostnader på fasaden. Stenväggen måste uppfylla alla krav som finns när det gäller förmågan att bära laster, energikrav, täthet mot ofrivilligt luftläckage och brandsäkerhet.

 

Vad gäller för grunden?

Ibland kompromissas det med grunden när man bygger stenhus. Här bör du tänka på att grunden huset ska stå på också är ett skal mot omgivningen. Det kan vara marken (platta på mark) eller luften (krypgrund). Därför är det viktigt att det alltid ingår en oorganisk grundläggning när du bygger stenhus.

 

När är det inte ett stenhus?

Ett hus med trästomme och puts på utvändig skiva, eller ett tegelhus med trästomme, kan visserligen erbjuda stenhuskänsla. Men det är inte ett stenhus. Förr i tiden var tegelbyggnader robusta stenhus där själva teglet var bärande. Numera byggs ofta tegelhus med separat bärning via en trästomme. Då är teglet endast ett väderskyddande fasadmaterial. När den bärande konstruktionen består av trä istället för ett oorganiskt material, innebär det alltid en ökad risk för fuktproblem i vårt blöta och kalla nordiska klimat.

 

Nyckelfärdiga hus från Achoice är äkta stenhus. Så här bygger vi.

 

Därför är det bättre att bygga stenhus

 

 • Ekonomisk trygghet
  Stenhus är kostnadseffektiva från dag ett. Tätheten i väggarna innebär lägre energianvändning och driftskostnader. Fasader av puts eller fasadtegel kräver minimalt med underhåll vilket sparar tid och pengar år efter år. Den långa livslängden bidrar till ett högre andrahandsvärde.

 

 • Familjens trygghet
  Stenhus är brandsäkra, klimatsmarta och motståndskraftiga mot fukt, mögel och frost. Familjen kan känna sig trygg och må bra under lång tid i ett hus som är friskt och sunt. En stenvägg är alltid allergisäker.

 

 • Estetiskt
  Oavsett om du väljer ett arkitektritat stenhus eller skapar din egen planlösning är möjligheterna oändliga när det gäller det murade stenhusets slutliga gestaltning. Flexibiliteten invändigt och utvändigt är stor. Längd, bredd, höjd och fasadmaterial – allt kan varieras efter dina önskemål.

 

 • Behagligt
  Väggarnas isolerande egenskaper och förmåga att lagra värme gör att stenhus har ett jämt inomhusklimat. Det betyder svalt och skönt på sommaren och behagligt varmt på vintern. Robusta väggar ger även en sund ljudmiljö som skyddar mot buller och störande ljud utifrån.

 

 • Energisnålt
  Sten är ett tungt och värmetrögt material som ger energieffektivisering. Goda värmelagrande egenskaper minskar kostnaden för uppvärmning och nedkylning. Stenväggarna gör att både värme och kyla kan magasineras och avges vid behov.

 

 • Naturligt
  En stenhusvägg byggs av naturliga material, exempelvis lättklinkerblock som består av bränd lera, cement, sand och vatten. Blocken kan återvinnas fullt ut vilket gör det möjligt att bygga miljövänligt utan att behöva tumma på kvalitetén.

 

Drömmer du om att bygga ett arkitektritat stenhus?

Möjligheterna att vara kreativ är stora när du bygger stenhus, både för dig, arkitekten och hantverkarna som bygger det. Väljer du att själv rita ditt stenhus är du med och utformar planlösningen och det utvändiga utseendet utifrån dina egna drömmar.

Att bygga ett äkta svenskt stenhus är att bygga ett nyckelfärdigt hus utan kompromisser. Du flyttar in i ditt drömhus, byggt av naturlig sten med unika och miljövänliga lösningar. Stenmaterialet ger en vackert slät insida som är enkel att ytbehandla och förmedlar känslan av kvalitet. Fasadens yta är lika vacker som motståndskraftig för svenska klimatet. Underhållet blir minimalt!

 

 

Hur vill du att ditt drömhus ska se ut?

Rita online så bygger vi det. Hos Achoice hittar du inga typhus eller tillvalskategorier, bara tusentals möjligheter.

 

Börja rita ditt drömhus