VAD ÄR ETT NYCKELFÄRDIGT HUS?

 

Att bygga ett nyckelfärdigt hus är en dröm många bär på. Att få nycklarna till sitt nya hem i handen och bara flytta in. Men vad betyder ordet nyckelfärdig? Bra fråga, eftersom begreppet inte är juridiskt definierat. Det används brett av olika husleverantörer, och du behöver kunskap för att kunna skilja äpplen från päron.

 

Detta bör ingå i nyckelfärdigt hus:

 • Entreprenörsavtal ABS 18 som enda avtal
 • En totalentreprenad (läs definitionen nedan)
 • En fast kostnad och tydlig tidsplan
 • Transparenta handlingar kring vad som levereras
 • Medvetenhet om kostnads- och ansvarsfördelning
 • Inget arbetsmiljöansvar hos köparen

 

Konsumentverket är din vän

ABS 18 är ett blekt namn på ett alldeles lysande standardavtal för entreprenadkontrakt baserat på konsumenttjänstlagen. Avtalet är framtaget av bland andra Konsumentverket och Villaägarnas riksförbund för att du som privatperson ska få ett starkare skydd. Bygger du nyckelfärdigt hus finns det ingen anledning att frångå detta avtal.

Läs gärna vår artikel som ger dig full koll på ABS 18 här

 

Vad betyder totalentreprenad?

Bygger du nyckelfärdigt hus ska den du köper av tar fullt ansvar ända fram till slutbesiktning. Detta kalls totalentreprenad – att leverantören du väljer har ensamt ansvar för allt material, arbete, kostnader, tidplan, bygghandlingar och själva byggarbetsplatsen. Samma leverantör har också ansvar för arbetsmiljön, inklusive din egen och eventuella barns säkerhet när ni besöker bygget. Totalentreprenad som avtalsform ger den trygghet du ska kunna förvänta dig av ett nyckelfärdigt hus.

Dessa försäkringar behöver du ha koll på
Att alla goda ting är tre har sällan varit mer sant. Se till att den totalentreprenör du väljer lämnar underlag på avtalad allriskförsäkring, ekonomisk ansvarsförsäkring och färdigställandeförsäkring:

1. Allriskförsäkring ger allriskskydd för egendom på arbetsområdet
2. Ansvarsförsäkring ersätter sak- och personskada som den försäkrade (entreprenören) vållat och har ansvar för enligt lag eller avtal
3. Färdigställandeförsäkring ger ersättning för de extra kostnader som uppstår om din entreprenör inte kan uppfylla vad ni kommit överens om, exempelvis på grund av konkurs

 

Vad är kostnaden för ett nyckelfärdigt hus?

Förutom den fasta kostnaden enligt avtalet behöver du budgetera för det du själv ansvarar för vid en totalentreprenad. Dessa kostnader är dina om inget annat är inskrivet i kontraktet:

 • Kostnader för kommunens bygglovshantering
 • Tomten och dess lämplighet att bygga på, exempelvis grundundersökning
 • Transportväg för lastbil och maskiner fram till byggplatsen
 • Kostnader kopplade till bank och offentliga aktörer (bankgaranti, kreditivkostnader, pantbrev, nybyggnadskarta, lagfartskostnad, anslutningsavgifter för el, vatten och avlopp samt fiber)
 • Markarbeten utanför huset samt grov- och finplanering av tomt (ofta ingår arbete 3 m från huset samt 8 m ledningar, men det varierar mellan avtal så kontrollera vad som gäller i ditt fall)
 • Ökade kostnader för grundläggningen utöver normalt förfarande (exempelvis större material-mängd än vad som förutsatts i avtalet)
 • Bygg-el som förbrukas under byggfasen
 • Tilläggsbeställningar efter att avtalet är påskrivet (sker ofta enligt löpande räkning)
 • Kostnad för kontrollansvarig (ej kopplad till totalentreprenören)
 • Slutstädning utöver traditionell byggstädning, inne och ute
 • Egen hemförsäkring från byggstart (kontakta ditt försäkringsbolag!)

 

Vem är vem när du köper nyckelfärdigt?

Vid ett nyckelfärdigt hus ska du träffa totalentreprenörens representant som ofta kallas platschef eller byggledare. Det är denna person du löpande har kontakt med, så relationen är viktig. På samma sätt har du tät kontakt med kontrollansvarig, en person som inte är kopplad till entreprenören. På så sätt kan du känna dig trygg i att arbetet sker som planerat enligt avtalet.

Utse kontrollansvarig med omsorg
Det är du som beställare som utser och betalar för kontrollansvarig. Kontrollansvarigs roll är att hjälpa dig ta fram en kontrollplan och se till att kontrollerna utförs. Han eller hon ser också till att gällande bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) efterföljs.

 

Vad är inte ett nyckelfärdigt hus?

1. Att du bygger själv
Ett nyckelfärdigt hus innebär att du inte ska göra egna delarbeten annat än vad som definierats i totalentreprenaden. Vill du exempelvis måla själv är det viktigt att detta skrivs in i avtalet. Men tänk på att slutbesiktning och inflyttning inte kan ske innan målningen är färdig.

2. Att prisbilden är otydlig
Ett exempel på omständigheter som kan stå dig dyrt är arbete på löpande räkning utan tydlig definition i avtalet. En annan riskabel situation är oklara och ej fastställda handlingar kring vad som ska levereras eller byggas. Varning varning!

3. Att du tecknar flera avtal
Om du tecknar två eller flera avtal är det inte ett nyckelfärdigt hus. Då är det delad entreprenad eller generalentreprenad, vilket också är etablerade avtalsformer. Garantier och ansvar efter inflyttningen är därmed uppdelad och mer komplex. Uppstår problem kan det bli en utmaning att reda ut om det beror på projektering, material eller arbete.

Här är en kort förklaring av vad dessa entreprenadformer innebär för dig:

 • Delad entreprenad – flera avtalsparter
  Vid delad entreprenad skriver du som köpare avtal med en husleverantör för leverans av husmaterialet. För att bygga huset skriver du separata avtal med respektive entreprenör, från grundläggning till målning och så vidare. Det är inte ett nyckelfärdigt hus.
 • Delad entreprenad erbjuder däremot stor flexibilitet om du vill utföra eget arbete. Ditt ansvar är stort och det är du som samordnar alla arbeten och ser till att de blir klara i tid. Du ansvarar även för arbetsmiljön på byggplatsen och behöver vara väl insatt i regelverk och försäkringar.
 • Generalentreprenad – två avtalsparter
  Vid generalentreprenad skriver du ett avtal med husleverantören som levererar materialet, och ett annat avtal med företaget som utför entreprenaden (generalentreprenör). Generalentreprenören skriver i sin tur avtal med övriga leverantörer och ansvarar för samordningen av arbetet under hela bygget. Du kan utföra eget arbete och påverka materialval i samråd med generalentreprenören, och det är du som ansvarar för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Det är inte ett nyckelfärdigt hus.

Föredrar du en totalentreprenad men vill bestämma allt själv?

Achoice är första husföretaget som gör det möjligt. Vi bygger inte bara nyckelfärdiga stenhus av högsta kvalitet med hjälp av beprövade byggmetoder. Vi ger dig obegränsad makt över både insidan och utsidan genom ny digital teknik.

Läs mer om byggprocessen här