Ett nytt (och smartare) sätt att köpa hus

Tillsammans med arkitekter, konstruktörer och byggare har Achoice gjort ett omfattande förarbete. Man har integrerat projektering och kundmedverkan med själva byggandet. Det gör att du kan välja planlösning, exteriör och tillval fritt, utan att det kostar som ett arkitektritat hus. Valen omvandlas automatiskt till bygghandlingar, med tillhörande plocklista ner till minsta skruv.

Rita ditt drömhus!